Insamling av hela truckar

Har du en truck som du behöver skrota? Sånart Boxholm AB erbjuder dig att ta hand om hela trucken med eller utan batteri! Vi tar totalansvar för truckdemontering och vi hämtar din truck och transporterar den vidare för att materialåtervinna hela trucken.Truckskrotning innebär att ta hand om allt miljöfarligt avfall, detta är spillolja, blybatteri eller litiumbatteri och andra förorenade komponenter som ingår i en truck. 

Behöver du hjälp med att skrota era truckar tveka inte att kontakta oss redan idag för en diskusion om hur vi kan gå tillväga!
Vi skrotar ledstaplare, motviktstruckar och smalgångstruckar och alla andra förekommande truckar som finns på marknaden. Vi hämtar i Stockholm, Västerås, Göteborg, Malmö och på många andra orter i hela Sverige.
Vi innehar har alla nödvändiga tillstånd för ändamålet! Smidigt, vi upprättar dessutom dom nödvändiga dokument som påvisar att du lämnar till en godkänd återvinnare av utjänta truckar som ska skrotas!

Truck skrot till återvinning

                                             Truckskrotning

Truckskrotning eller truckmontering fungerar ungefär som fordonskrot, med en del skillnader, en truck är väldigt tung och kräver erforderliga verktyg för att kunna återvinnas, och omhändertas på bästa sätt för både material och miljö. Vi hämtar skrottruckar över hela Sverige och ser till att dessa materialåtervinns efter de krav som finns utställda.

Kontakta oss för truckskrot  eller truckdemontering!

Kollianmälan

>>Klicka här för kollianmälan
(Denna används efter diskussion med oss)