Läs och ladda ner Miljötillstånd transporttillstånd samt batteridirektivet för farligt avfall och litiumbatterier!

För att transportera farligt avfall krävs Transporttillstånd för ändamålet. Sånart AB innehar alla tillstånd för att transportera och mellanlagra farligtavfall och litiumbatterier samt NiMH batterier innan vidare färd till återvinningsanläggning. Sånart innehar även miljöcertifiering och arbetsmiljö enligt standard ISO 9001 samt ISO 14001

Tillstånd för transport av farligt avfall

Tillstånd för mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd för mellanlagring av Lithium-ion och NiMH batterier

Tillstånd för internationell godstransport på väg i yrkesmässig trafik

ISO Certificat

Europaparlamentets Batteridirektiv

Särskild tillståndansökan för transport av skadade litiumbatterier

För att transportera ett skadat litiumbatteri ska en särskild ansökan komma till stånd om det utifrån en säkerhetsbedömning anses vara farligt att transportera! Kom ihåg att det är du som avsändare som är ansvarig för om batteriet klassas som ett kritiskt batteri eller inte. Denna ansökan om att transportera ett kristikt litiumbatteri ombesörjer Sånart AB för kundens räkning. Kontakta oss för mer information Kontakt

Sånart Boxholm AB
är Medlemmar i

Föreningen Svenska Järn logotype