Återvinning av industriella Litiumbatterier

Vad klassas som industriella Litiumbatterier?
Industriella litiumbatterier har utformats enbart för industriell eller yrkesmässig användning i flera olika applikationer som tex. Elfordon och hybridbilar lastbärare och truckar. När batteriet har en vikt på mer än 3kg klassas det som ett industriellt lithiumbatteri. Batterierna kan också kallas för hybridbatteri, men är inget annat än just ett Litiumbatteri.

Mest vanliga industriella batterier används inom  truckar, städmaskiner, aggregat, reservbatterier, back-up (t.ex. kassa terminaler), elfordon (EV), hybridfordon (HEV) och plug-in-hybrid (PHEV) fordonsbatterier.

Återvinningsprocess för industriella batterier
I återvinningen av industriella lithiumbatterier används både mekaniska och kemiska processer, såväl som kombinationer av båda. Mekaniskt återvinning innefattar krossning, siktning, magnetisk separation, värmebehandling, mekaniskkemisk samt urlakning. Den kemiska processen innefattar syra-, bio-, extraktion-, kemisk fällning och elektrokemisk process

Hur fungerar det?
Lituimbatterier är MYCKET brandfarliga, särskilt farliga om de dessutom är skadade i någon form. Krockade bilar är ett exempel på det. Därför ska man omhänderta litiumbatterier med stor varsamhet. Därför finns det ett utarbetat system med en särskild riskbedömning med full spårbarhet  ifrån att du lämnar batteriet till och med destruktionen är färdig. Vårt system gör att du enkelt kan spåra batteriets väg till destruktionen. Under transporten används särskilda säkerhetsboxar med olika kemikalier för att motverka vid en eventuell brand orsakat av litiumbatteriet.

Elkretsen industri och elbilsbatterier

    Återvinning av andra Lithiumbatterier

Grundmetallen Litium är den lättaste av metaller, så lätt så det även flyter på vatten. Lithiummetallen har också den största elektrokemiska potential vilket gör det en av de mest reaktiva metaller som finns. Med dessa unika egenskaper ger litium potential till att uppnå en mycket hög energiavkastning vilket gör att metallen ger höga effekter av elektricitet och tål många laddningscykler. Lithiumbatterier återfinns i bärbara datorer, mobiltelefoner och även hybridbilar och andra applikationer där man tagit särskild hänsyn till att tåla många laddningscykler.

Återvinning av Lithiumbatterier
Idag har tekniker kommit fram till att det är möjligt att återvinna vissa typer av Lithiumbatterier, det är främst lithiumbatterier från portabel utrustning såsom mobiltelefoner, bärbara datorer och annan konsumentelektronik.

De typiska Lithium-ion cellerna använder kol för dess anod och litium kobolt koldioxid eller en förening som katoden litium-mangan. Elektrolyten är vanligtvis baserad på ett Lithium salt i ett organiskt lösningsmedel.

Litiumbatterier har nu tagit sin plats som det uppladdningsbara batteriet i valet för bärbar utrustning för konsumenter. Lithiumbatterier var dyra när de infördes, Nu börjar priserna att sänkas på batteritypen och fler och fler applikationer börjar använda Lithiumbatterier i högre utsträckning.

    Ladda ner Sorteringsanvisning för                     litium och NiMH batterier!

Här hittar du information och sorteringsanvisning för både lithiumbatterier och NiMH batterier. Här får du lära dig hur man sorterar dessa för att återvinna delar av ett litiumbatteri. Behöver du fråga eller har funderingar kring detta är du välkommen att ringa till oss å 070-299 05 90

Återvinning av Lithiumbatterier
Lithiumbatteri från hybridbil

Batteri från en hybridbil

Litiumbatteri från truck

System för återvinning av litiumbatterier

Säkerhetsbox till litiumbatterier

Trackingsystem

Pyrobubbles

Pyrobubblor ger en säker transport!