loading...

Nyheter!

2015 > 10

I ett elfordon eller hybridbil sitter ett flertal olika batterisorter, När de första elbilarna kom ut på marknaden bestod många av dessa med Nickelmetallhybrid batterier eller NiMH, som inte klassas som farligt avfall, dessa typ av batterier behöver inte heller köras som ADR. I takt med att nya miljöfordon kommer ut på marknaden är det litium jon batterier som är dominerande som energikälla. Det är dessa batterier som kräver särskild hantering i bortforslande och hanteringsmässigt. Är batteriet dessutom från ett skadat fordon är risken stor för brand och litiumbatteriet kräver en särsklid hantering.

Detta kan du få svar på genom att kontakta oss för att veta hur du ska gå tillväga hur du hanterar och gör en riskbedömning. Ring oss på Sånart Boxholm AB för en diskussion 0142-602 143

Läs hela inlägget »
För ett industriellt litiumbatteri, dvs ett batteri som väger mer än 3 kg kräver en särskild hantering och tillstånd och transportprocess än tex. ett vanligt blybatteri. När ett industriellt litiumbatteri ska gå iväg för att destrueras sker en rad med olika saker innan man kan lasta och köra bort batteriet till en destruktionsanläggning. vad man först måste göra är att ta reda på om ett batteri är "Safe" eller "Unsafe" och detta är kritiska frågor för tillståndsprocessen angående transporten. För att göra en riskbedömning sker en rad olika bedömningar för att säkerställa så att batteriet inte utgör någon risk för vare sig chauffören eller andra medtrafikanter på vägen. En riskbedömning måste alltid utföras av dig som avsändare. Sånart AB bistår gärna som rådgivare i frågan i vilken kondition litiumbatteriet befinner sig och vilken riskklass litiumbatteriet ska vara i.

Varför göra en riskbedömning?
Svaret på den frågan är helt enkelt att det innebär stora risker med att hantera och  transportera litiumbatterier! Litiumbatterier är mycket brandfarliga och går INTE som regel släcka med "Vanliga metoder"Det finns särskilda direktiv som reglerar detta för att inte batteriet ska utgöra någon fara för någon. Sånart erbjuder ett helhetsgrepp från att kunden har ett litiumbatteri till att det ska ska transporteras och destrueras på för att inte utgöra några faror eller risker för vare sig kunder, personal eller andra. Av ett litiumbatteri åervinner man vad man kan och utvecklingen av återvinningsprocesserna är under ständig utveckling!
 
Läs hela inlägget »

Har du ett industriellt litiumbatteri som ska skickas till destruktion eller återvinning?
Att klassas som ett industriellt litiumbatteri krävs att batteriet väger mer än 3 kg och för vissa av dessa krävs ett specialtillstånd för att transportera. Anledningen till att det krävs specialtillstånd är att dessa batterier är mycket brandfarliga och kan utgöra fara vid hantering och transport. vad som gäller för just ditt batteri genomförs en riskbedömning och i ded flesta fall krävs en tillståndsansökan.  Vi hjälper våra kunder med både riskbedömning och tillståndsansökan så att det blir en säker transport för destruktion och återvinning av litiumbatteriet.

Läs hela inlägget »
Kontakt
E-post: info@sanart.se
Telefon: 0142 - 523 31

Vardagar: 07.00-16.00

Adress

Sånart Boxholm AB
Anderstorpsvägen 16
595 72  BOXHOLM

Blybatterier & Litiumbatterier

Vi erbjuder insamlingssystem för blybatterier och annat batteriskrot. 

Emballage

Vi har pall och pallkragar på lager för omgående leverans.