Hanterar ni batterier?


Vad gäller när ni säljer eller behandlar batteriskrot

När ni säljer batterier är ni enligt SFS 2011:927, 2008:834 skyldig att ta emot det förbrukade batteriet. enligt förordningen är ni också skyldiga att förvara de förbrukade batterierna på ett miljöanpassat sätt.
Det innebär i särskild behållare samt att låta en godkänd transportfirma transoprtera dom till särskilda anläggningar med tillstånd att återvinna eller lagra batterier. allt detta regleras i SFS: 2011:927, 2008:834.

 

Vi löser ert problem, med att ta hand om och återvinner!

Av oss hyr ni ett särskilt anpassat förvaringskärl, batteribox för att samla in skrotbatterier eller gamla bilbatterier som ska återvinnas. När kärlet är fullt tömmer vi det och batterierna går till återvinning i Sverige. Alla dokument, på ingående vikt samt inhämtningsdatum sköter vi åt er, dessutom skickar vi också miljörapport till er kommuns miljökontor varje år. Vi samlar in batterier till återvinning över hela Sverige.
Därmed har vi också löst dokumenteringen av era batterier och har godkända papper på vart ni lämnat era skrotade bilbatterier till en godkänd insamlare med att tillstånd som ADR, miljötillstånd och transporttillstånd och mellanlagringstillstånd.

Vi är medlemmar i Svenska Järn och arbetar efter deras rekomenddationer att seriösa återvinning och skrotföretag behandlar inte kontanter och har alla tillstånd iordning samt erforderliga transporttillstånd. Dokumenthanteringen är en viktig aspekt när du ska välja en skrotare för ditt avfall som i vårt fall är batterier.


Hur kan vi hjälpa dig?
>>Kontakta oss för mer information
>> Söker ni avsättning av Lithiumbatterier?
>> Frågor & Svar batteriinsamling
>> Skrotning av hela truckar

Lionguard säkerhetsbox
Lastbilalr som samlar in farligt avfall