Hanterar ni batterier?

Vad gäller när ni säljer eller behandlar batteriskrot?

När ni säljer batterier är ni enligt SFS 2011:927, 2008:834 skyldig att ta emot det förbrukade batteriet. enligt förordningen är ni också skyldiga att förvara de förbrukade batterierna på ett miljöanpassat sätt.
Det innebär i särskild behållare samt att låta en godkänd transportfirma transoprtera dom till särskilda anläggningar med tillstånd att återvinna eller lagra batterier. allt detta regleras i SFS: 2011:927, 2008:834.

 

Vi samlar in batterier till återvinning i Sverige

Av oss hyr ni ett särskilt anpassat förvaringskärl, batteribox för att samla in skrotbatterier eller gamla bilbatterier som ska återvinnas. När kärlet är fullt tömmer vi det och batterierna går till återvinning i Sverige. Alla dokument, på ingående vikt samt inhämtningsdatum sköter vi åt er.
Därmed har vi också löst dokumenteringen av era batterier och har godkända papper på vart ni lämnat era skrotade bilbatterier till en godkänd insamlare med att tillstånd som ADR, miljötillstånd och transporttillstånd och mellanlagringstillstånd.


 

Lastbilalr som samlar in farligt avfall