Hur mycket får man betalt för ett bilbatteri eller ett truckbatteri?

Vad man får betalt för ett bilbatteri eller truckbatteri består av flera faktorer. Främst är det priset på själva metallen bly som avgör vilken ersättning du kan få för ditt begagnade bilbatteri eller truckbatteri.
En annan viktig faktor är var batteriet rent geografiskt finns, dvs vilka kostnader för att transportera batteriet till återvinning eller nedsmältning spelar en roll för hur mycket betalt du får.

Hur mycket man får betalt för ett bilbatteri beror på priset på metallen bly och den sätts av LME som står för London Metal Exchange det är dagspriser som presenteras men sen består också ett batteri av lite mer än bara bly, det är plast, syra och slutligen restprodukter. En fingervisning kan vara att priset du får pendlar på allt mellan 2 kronor upp till så högt som 5 kronor per kilo. Antalet kilo vid varje tillfälle som man hämtar är också en avgörande faktor för hur mycket betalt du får.

Du bör också tänka på att att sälja bilbatterier eller truckbatterier består mera än bara om priset, den du säljer till måste också ha tillstånd för att transportera batteriet som du har sålt, för det är du som kund som bär ansvaret att batteriet transporteras enligt gällande reglverk. Batterier klassas som faligt avfall och kräver särskilt omhändertagande och transportsätt.

Att sälja sin bilbatterier eller truckbatterier som skrot kan vara en nog så viktig inkomstkälla, det hjälper också till mindre miljöförstöringar som återvinning merdför.

Ring oss på Sånart i Boxholm AB för bästa pris 070-299 05 90