Nya direktiv för transport av skadade litiumbatterier

Ett myndighetsdirektiv har tagit fram vad gäller transport av skadade litiumbatterier. Det nya direktivet innebär följande:
Innan transport sker ska ett litiumbatteri ha observerats under minst 5 dagar och ska då inte haft någon temeraturförhöjning, om så fallet har varit så ska batteriet ingå i ytterligare en  5 dagars karantän för att observera att temeraturförhöjning inte har skett. För att minska risken bör samtliga litiumbatterier som påvisat temeraturförhöjning, förvaras väl ventilerat under observationstiden under dessa ytterligare 5 dagar.
Behöver du rådgivning kontakta gärna oss för mer information
Sånart: 070-299 05 90, alt 0142-523 31