Hur kommer det sig att priset på bly är stabilt när alla andra metaller sjunker?

Det är lätt att dra slutsatsen att bara för att tex. pris på kopparskrot sjunker så är det dåligt metallpris på alla ädelmetaller. Det är fel att dra dessa slutsatser då dessa metaller inte är beroende av varandra. Vad som styr metallpriset är istället efterfrågan och tillgång. Det är främst Kina som styr metallpriserna även om metaller handlas på LME som står för London Metal Exchange. Är efterfrågan stor på metallerna brukar också som regel priserna stiga i samma omfattning. Priset på bly är just nu är ganska stabilt och efterfrågan är god vilket också gör att blypriserna kommer vara ungeför i samma omfattning som idag en tid framöver.

Vill du söka mer information om metallpriser kan du besöka LME börsen i London som styr världsmarknadspriset på metaller.