Litiumbatterier, särskilt tillstånd krävs i många fall!

Har du ett industriellt litiumbatteri som ska skickas till destruktion eller återvinning?
Att klassas som ett industriellt litiumbatteri krävs att batteriet väger mer än 3 kg och för vissa av dessa krävs ett specialtillstånd för att transportera. Anledningen till att det krävs specialtillstånd är att dessa batterier är mycket brandfarliga och kan utgöra fara vid hantering och transport. vad som gäller för just ditt batteri genomförs en riskbedömning och i ded flesta fall krävs en tillståndsansökan.  Vi hjälper våra kunder med både riskbedömning och tillståndsansökan så att det blir en säker transport för destruktion och återvinning av litiumbatteriet.